องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกองดิน เขาถ้ำระฆังทอง
เทศบาลตำบลกองดิน วัดกองดิน
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน วัดไตรรัตนาราม
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน สวนในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ตลาดผลไม้และของดีประจำตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ที่สุด
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน วัดหนองกะพ้อ
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส สะพานประแสสิน (ประแส ? เนินฆ้อ)
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส จุดพักชมวิวแหลมสน
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ชายหาดแหลมสน
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส วัดตะเคียนงาม (ต้นตะเคียน 500 กว่าปี)
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส สะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส แม่น้ำประแส