องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกองดิน เขาถ้ำระฆังทอง
เทศบาลตำบลกองดิน วัดกองดิน
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน วัดไตรรัตนาราม
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน สวนในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ตลาดผลไม้และของดีประจำตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน