องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลชุมแสง หลวงพ่อทันใจ
อบต.ชุมแสง อ่างเก็บน้ำประแสร์
อบต.ป่ายุบใน สวนละไม
อบต.ป่ายุบใน วัดน้ำตกธรรมรส
อบต.วังจันทร์ วัดชุมนุมใน
อบต.วังจันทร์ วัดชงโค