องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.น้ำเป็น น้ำตกคลองปลาก้าง
อบต.น้ำเป็น อุทยานแห่งชาติน้ำตกเขาชะเมา-เขาวง
อบต.เขาน้อย วัดถ้ำเขาโบสถ์
อบต.เขาน้อย วัดถ้ำวัฒนมงคล
อบต.เขาน้อย วัดถ้ำสุวรรณภูผา
อบต.เขาน้อย ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ( สินค้า otop )
อบต.เขาน้อย วัดถ้ำเขาประทุน
อบต.เขาน้อย วัดมะเดื่อ(ถ้ำเขาลอย)