องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลมาบข่า องค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว
เทศบาลตำบลมะขามคู่ สวนป่าประดู่ 200 ไร่
เทศบาลตำบลมะขามคู่ เขานางหย่อง
เทศบาลตำบลมะขามคู่ ฟาร์มเห็ดบูรพา
เทศบาลตำบลมะขามคู่ วัดเขาจอมแห
เทศบาลตำบลมะขามคู่ เขาจอมแห
เทศบาลตำบลมะขามคู่ วัดหนองหว้า
เทศบาลตำบลมะขามคู่ สำนักสงฆ์ธรรมวิโมกข์
เทศบาลตำบลมะขามคู่ มา'ยอง โอทอป
อบต.นิคมพัฒนา บริษัท โลตัส คริสตัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อบต.นิคมพัฒนา อ่างเก็บน้ำดอกกราย