องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองขลุง วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าขลุง
เทศบาลเมืองขลุง วัดวันยาวบน
เทศบาลเมืองขลุง ศาลหลักเมืองขลุง
เทศบาลตำบลตกพรม สวนป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด(มูลนิธิชัยพัฒนา)
เทศบาลตำบลบ่อ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ท่าสอน
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เขื่อนคีรีธาร
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
อบต.มาบไพ น้ำตกมะกอก
อบต.ตรอกนอง น้ำตกตรอกนอง
อบต.ตะปอน โบราณสถานวัดตะปอนน้อย
อบต.ตะปอน ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
อบต.บางชัน บ้านทะเลดาว โฮมสเตย์
อบต.บางชัน ปลายจันท์ รีสอร์ท
อบต.บางชัน บ้านเกาะจิก ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
อบต.บางชัน บ้างชันน้อยโฮมสเตย์
อบต.บางชัน เคียงจันท์ โฮมเสตย์
อบต.บางชัน อะโลฮ่า โฮมสเตย์
อบต.บางชัน ขลุงริเวอร์วิว
อบต.บางชัน ทะเลงาม โฮมสเตย์
อบต.บางชัน บางชัน แฮปปี้ โฮมสเตย์
อบต.บางชัน มุมทะเลจันท์ โฮมสเตย์
อบต.บางชัน บางชันเรือนแพ
อบต.วังสรรพรส สวนผลไม้
อบต.วังสรรพรส วัดเวฬุวรรณาราม
อบต.วังสรรพรส ที่พักสงฆ์มณีรัตนสุวรรณ
อบต.วังสรรพรส ที่พักสงฆ์สะโทยธรรมสถาน