องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน บ่อน้ำพุร้อน
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน สนามกอล์ฟสอยดาวไฮแลนด์
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน น้ำตกทัพหมาก
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เทือกเขาสอยดาวใต้
เทศบาลตำบลหนองตาคง ถ้ำแก้วสวรรค์
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (ช่องผักกาด)
เทศบาลตำบลทับไทร อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ
เทศบาลตำบลทับไทร ศาลเจ้าแม่เขาเกลือ
เทศบาลตำบลทับไทร น้ำตกหินดาด
เทศบาลตำบลทับไทร วัดถ้ำสาริกา
อบต.เทพนิมิต ตลาดสินค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ( ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม)
อบต.เทพนิมิต ตลาดสินค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ( ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านบึงชนังล่าง)
อบต.เทพนิมิต เทพนิมิต เมลอนฟาร์ม
อบต.โป่งน้ำร้อน วังขอนชาเลย์(ล่องแก่ง)
อบต.โป่งน้ำร้อน วัดเขาชวัง