องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวังแซ้ม เส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศเขาคิชฌกูฏ วัดโคกตะพง ชุมชนบ้านแกลง
เทศบาลตำบลท่าหลวง อ่างเก็บน้ำหนองกะเพลิง
เทศบาลตำบลปัถวี น้ำตกชำปาง
เทศบาลตำบลฉมัน น้ำตกอ่างเบง
เทศบาลตำบลฉมัน วัดเขาบรรจบ
เทศบาลตำบลฉมัน ผาหินกูบ
เทศบาลตำบลฉมัน โฮมสเตย์
เทศบาลตำบลฉมัน น้ำตกเขาบรรจบ
เทศบาลตำบลมะขาม วิหารท่านพ่อใย
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สวนสาธารณะหนองตะพอง
เทศบาลตำบลอ่างคีรี วัดป่าคลองมะลิ
เทศบาลตำบลอ่างคีรี สวนสมุนไพรบ้านอ่าง
เทศบาลตำบลอ่างคีรี อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ