องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวังแซ้ม เส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศเขาคิชฌกูฏ วัดโคกตะพง ชุมชนบ้านแกลง
เทศบาลตำบลท่าหลวง อ่างเก็บน้ำหนองกะเพลิง
เทศบาลตำบลปัถวี น้ำตกชำปาง
เทศบาลตำบลฉมัน น้ำตกอ่างเบง
เทศบาลตำบลฉมัน วัดเขาบรรจบ
เทศบาลตำบลฉมัน