องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ตึกแดง
เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ โอ เอ ซีส ซีเวิลด์
เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ชายหาดแหลมสิงห์
เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ คุกขี้ไก่
เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ สะพานแหลมสิงห์
เทศบาลตำบลพลิ้ว เที่ยวชมสวน ชวนชิมผลไม้
เทศบาลตำบลพลิ้ว วัดมังกรบุปผาราม
เทศบาลตำบลพลิ้ว อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
เทศบาลตำบลพลิ้ว วัดชากใหญ่
อบต.เกาะเปริด อ่าวโล้ง
อบต.หนองชิ่ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลหนองชิ่ม
อบต.บางกะไชย อ่าวกระทิง
อบต.บางกะไชย วนอุทยานเขาแหลมสิงห์
อบต.บางกะไชย สิงโตหิน
อบต.บางกะไชย ตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อบต.บางกะไชย อ่าวยาง
อบต.บางกะไชย ป้อมไพรีพินาศและเจดีย์อิสรภาพ
อบต.บางกะไชย ปะการัง เกาะนมสาว
อบต.บางกะไชย แผนที่ฝรั่ง (หมุดทำแผนที่ของฝรั่งเศส) เขาแหลมสิงห์
อบต.บางกะไชย เกาะนมสาว
อบต.บางกะไชย สะพานตากสินมหาราช(สะพานแหลมสิงห์)
อบต.บางกะไชย ป่าช้าฝรั่ง (หลุมฝังศพนายทหารฝรั่งเศส)
อบต.บางกะไชย ประภาคารเขาแหลมสิงห์
อบต.บางสระเก้า ศูนย์ศิลป์เสื่อ
อบต.บางสระเก้า สะพานบางสระเก้า
อบต.บางสระเก้า ตลาดสี่มุมเมรุ
อบต.บางสระเก้า ป่าตะกาดใหญ่
อบต.บางสระเก้า บ้านปลาธนาคารปู
อบต.บางสระเก้า วัดบางสระเก้า