องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพวา บ้านบ่อโบกปูน
เทศบาลตำบลพวา บ้านไร่พันธุ์ล้าน
เทศบาลตำบลพวา น้ำตกยายหนิง
เทศบาลตำบลพวา อ่างเก็บน้ำประแกด
อบต.ขุนซ่อง นำตกอีเกก
อบต.ขุนซ่อง น้ำตกเขาสิบห้าชั้น
อบต.ขุนซ่อง อุทยานวัดวังแจง
อบต.ขุนซ่อง น้ำตกเขาสะบ้า
อบต.ขุนซ่อง นำตกเขาแหลม
อบต.เขาวงกต น้ำตกคลองหินเพลิง
อบต.เขาวงกต อุทยานถ้ำเขาวง
อบต.สามพี่น้อง 0
อบต.สามพี่น้อง 0
อบต.สามพี่น้อง 0
อบต.สามพี่น้อง 0
อบต.สามพี่น้อง 0
อบต.แก่งหางแมว อ่างเก็บน้ำแพร่งหน้าผา