องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.กระแจะ พิพิธภัณฑ์สุสานปูล้านปี
เทศบาลตำบลช้างข้าม แหลมแม่นกแก้ว
อบต.นายายอาม ป่าชายเลนวังปอ
อบต.นายายอาม ป่าชายเลนวังปอ
อบต.วังโตนด เชิญท่องเที่ยวสวนผลไม้
เทศบาลตำบลสนามไชย จุดชมวิวเนินนางพญา
เทศบาลตำบลสนามไชย หาดเก็บตะวัน
เทศบาลตำบลสนามไชย ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
เทศบาลตำบลสนามไชย องค์พระสังกัจจายน์
เทศบาลตำบลสนามไชย จุดชมวิวพระยืน
เทศบาลตำบลสนามไชย ชายหาดคุ้งวิมาน
เทศบาลตำบลสนามไชย เจดีย์บ้านหัวแหลม