องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลตะเคียนทอง น้ำตกตะเคียนทอง
เทศบาลตำบลตะเคียนทอง น้ำตกคลองไพบูลย์
เทศบาลตำบลชากไทย ท่องเที่ยวชากไทย มหัสจรรย์ หินตั้ง
เทศบาลตำบลคลองพลู หมู่บ้านชอง
เทศบาลตำบลคลองพลู อ่างเก็บน้ำศาลทราย
เทศบาลตำบลคลองพลู วัดเขาคิชฌกูฏภาวนาราม
เทศบาลตำบลคลองพลู อ่างเก็บน้ำศาลทราย
เทศบาลตำบลจันทเขลม น้ำตกตารอง
เทศบาลตำบลจันทเขลม น้ำตกจันตาแป๊ะ
เทศบาลตำบลพลวง พระพุทบาทพลวง เขาคิชฌกุฎ
เทศบาลตำบลพลวง งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
เทศบาลตำบลพลวง น้ำตกกระทิง