องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เขาสมิง อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ
อบต.เขาสมิง ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน(โรงเล่าเขาสมิง)
อบต.ท่าโสม วัดสลัก
อบต.ท่าโสม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรูดาว
อบต.ท่าโสม ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดท่าโสม
อบต.เทพนิมิต อ่างเก็บน้ำเทพนิมิต
อบต.ประณีต เขาโต๊ะโมะ
อบต.ประณีต วัดขุมบ่อทรัพย์