องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ่อพลอย เมืองอัญมณี ตำนานทับทิมสยาม
เทศบาลตำบลหนองบอน สักการะเจ้าแม่กวนอิม
เทศบาลตำบลหนองบอน โบสถ์วัดหนองบอน
เทศบาลตำบลหนองบอน สักการะหลวงพ่อโต
เทศบาลตำบลหนองบอน อ่างเก็บน้ำมะอึกแรด
เทศบาลตำบลหนองบอน น้ำตกธารหินดาษ
เทศบาลตำบลหนองบอน หอวัฒนธรรมนิทัศน์เหมืองพลอย
อบต.ช้างทูน น้ำตกสลัดได
อบต.ช้างทูน พิพิธภัณฑ์นิเวศวัฒธรรมชองช้างทูน
อบต.ช้างทูน น้ำตกคลองใจ
อบต.ด่านชุมพล วัดใหม่โพธาราม
อบต.ด่านชุมพล วัดทับทิมสยาม 01 อุโบสถดินพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
อบต.ด่านชุมพล ป่าเขาถ้ำ
อบต.ด่านชุมพล อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 01
อบต.ด่านชุมพล แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
อบต.นนทรีย์ อ่างเก็บน้ำคลองโสน
อบต.นนทรีย์ น้ำตกทับกระได
อบต.บ่อพลอย น้ำตกคลองแก้ว