องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว มัสยิด 200 ปี
เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว สะพานวัดใจ
เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ศาลเจ้าพ่อน้ำเชี่ยว
เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว วัดน้ำเชี่ยว
เทศบาลตำบลแหลมงอบ นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านยายม่อม
อบต.บางปิด ชายหาดอ่าวตาลคู่
อบต.แหลมงอบ หาดทรายดำ
อบต.แหลมงอบ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง