องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร
อบจ.ฉะเชิงเทรา วัดอุภัยติการาม (วัดซำปอกง)
อบจ.ฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข วัดสมานรัตนาราม
อบจ.ฉะเชิงเทรา พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อบจ.ฉะเชิงเทรา วัดโพธิ์บางคล้า
อบจ.ฉะเชิงเทรา วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
อบจ.ฉะเชิงเทรา หมู่บ้านน้ำตาลสด
อบจ.ฉะเชิงเทรา ตลาดน้ำบางคล้า
อบจ.ฉะเชิงเทรา มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม
อบจ.ฉะเชิงเทรา อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)
อบจ.ฉะเชิงเทรา ศาลเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ
อบจ.ฉะเชิงเทรา สำนักกรมหมื่นมรุพงษ์ ศิริพัฒน์
อบจ.ฉะเชิงเทรา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา
อบจ.ฉะเชิงเทรา วัดเมือง(วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)
อบจ.ฉะเชิงเทรา ตลาดบ้านใหม่ 100ปี
อบจ.ฉะเชิงเทรา ตลาดโบราณนครเนื่องเขต
อบจ.ฉะเชิงเทรา วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง)
อบจ.ฉะเชิงเทรา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน
อบจ.ฉะเชิงเทรา ศาลหลักเมือง
อบจ.ฉะเชิงเทรา วัดหงษ์ทอง
อบจ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อบจ.ฉะเชิงเทรา วัดโพรงอากาศ
อบจ.ฉะเชิงเทรา ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา
อบจ.ฉะเชิงเทรา ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราวรวิหาร
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตลาดบ้านใหม่
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา วัดจีนประชาสโมสร
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา วัดอุภัยภาติการาม
เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต ย่านการค้าตลาดโบราณนครเนื่องเขต
เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต ตลาดโบราณนครเนื่องเขต
อบต.บางพระ ร้านหมูสะเต๊ะผู้ใหญ่ศรี
อบต.บางพระ ร้านจำหน่ายชุดชั้นในสตรีผ้าลูกไม้
อบต.คลองจุกกระเฌอ สวนสุขภาพตำบลคลองจุกกระเฌอ
อบต.คลองนา แหล่งแม่น้ำบางปะกง
อบต.คลองหลวงแพ่ง