องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางสมัคร วัดบางสมัคร (หลวงพ่อฟู)
เทศบาลตำบลบางสมัคร ท้องถิ่นชาวบางสมัคร
เทศบาลตำบลท่าข้าม ป่าชายเลนบริเวณเกาะกลางปากแม่น้ำบางปะกง
เทศบาลตำบลท่าข้าม ปากอ่าวแม่น้ำบางปะกงชมฝูงโลมา
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ลานค้าชุมชน
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีสถานที่ท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ วัดอุสภาราม(บางวัว)
เทศบาลตำบลพิมพา ประเพณีแห่ธงตะขาบชาวมอญ
เทศบาลตำบลบางผึ้ง วัดบางผึ้ง ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
อบต.เขาดิน วัดเขาดิน
อบต.ท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน
อบต.สองคลอง ศาลาชมเขื่อนชายทะเล หมู่ที่ 10 บ้านสีล้ง
อบต.สองคลอง ศาลาชมเขื่อนชายเลน หมู่ที่ 6 บ้านสองคลอง
อบต.สองคลอง วัดหงษ์ทอง