องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแสนภูดาษ วัดแสนภูดาษ
เทศบาลตำบลเทพราช ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี
เทศบาลตำบลลาดขวาง 0
อบต.คลองบ้านโพธิ์ ค้างคาวแม่ไก่
อบต.คลองบ้านโพธิ์ ล่องแพดูหิ่งห้อย
อบต.คลองประเวศ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
อบต.ดอนทราย วัดดอนทราย