องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ปราจีนบุรี ล่องแก่งหินเพิง
อบจ.ปราจีนบุรี งานไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพร บ้านดงบัง
อบจ.ปราจีนบุรี งานมาฆปูรมีศรีปราจีน
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี วัดแจ้ง
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจ.ปจ.
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี วัดแก้วพิจิตร
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ศาลพระหลักเมือง
เทศบาลตำบลโคกมะกอก วัดบางแขยงโพธิ์เจริญ
เทศบาลตำบลโคกมะกอก วัดเทพประสิทธิทยาราม
เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ วัดเนินหอม
อบต.โคกไม้ลาย ตลาดผลไม้หนองชะอม
อบต.โคกไม้ลาย จิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถวัดบึง (วัดสามัคคีราษฎร์)
อบต.โคกไม้ลาย พระวิหารพระพุทธไสยาสน์และพระเจดีย์ทรงกลมรูประฆังคว่ำ วัดคชสารมุนี
อบต.โคกไม้ลาย มณฑปที่ประดิษฐานพระปฏิมากร 4 องค์ ณ วัดท้าวอู่ทอง
อบต.ดงขี้เหล็ก น้ำตกวังบ่อ
อบต.ดงขี้เหล็ก กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง
อบต.ดงพระราม วัดสง่างาม
อบต.ดงพระราม ศาลเจ้าพ่อต้นกระบก
อบต.ท่างาม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
อบต.บางเดชะ วัดสามัคคีภิรมย์
อบต.บางเดชะ วัดหัวกรด
อบต.รอบเมือง อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อบต.วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
อบต.เนินหอม น้ำตกเหวนรก
อบต.เนินหอม น้ำตกธารรัตนา
อบต.บ้านพระ น้ำตกเขาอีโต้
อบต.บ้านพระ อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์
อบต.บ้านพระ ศาลสมเด็จพระนเรศวร
อบต.บ้านพระ จุดชมวิว
อบต.ไม้เค็ด โฮมสเตย์ไม้เค็ด