องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเมืองเก่า สวนกบินทร์เฉลิมราชย์
เทศบาลตำบลสระบัว วัดถ้ำทิพย์เจริญพร
เทศบาลตำบลสระบัว วัดเขาลูกช้าง
อบต.กบินทร์ หนองน้ำสาธารณะหนองพังงาย
อบต.กบินทร์ หนองคล้าปลากระดี่
อบต.เขาไม้แก้ว เพชรกระจ่าง รีสอร์ท
อบต.นนทรี วัดอ่างศิลา
อบต.นาแขม วัดเขาบรรพต
อบต.นาแขม อ่างเก็บน้ำเขานางจีน
อบต.บ่อทอง พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง
อบต.หาดนางแก้ว โบราณสถานบ้านปราสาท