องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ศรีมหาโพธิ วังนาคินทร์ภาคตะวันออก
อบต.ศรีมหาโพธิ ศูนย์กีฬาทางอากาศเขาหว้าเอน
อบต.ศรีมหาโพธิ หาดทรายทอง
อบต.กรอกสมบูรณ์ วัดใหม่นาบุญ
อบต.ดงกระทงยาม หมู่บ้านตะกร้อ-ตะแกรง
อบต.ดงกระทงยาม ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านดงกระทงยาม
อบต.ดงกระทงยาม บ้านดงโฮมสเตย์
อบต.หัวหว้า บ่อน้ำโบราณบ้านหัวซา