องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองนครนายก วัดใหญ่ทักขิตาราม
เทศบาลตำบลท่าช้าง วัดโบสถ์การ้อง
อบต.เขาพระ อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ
อบต.เขาพระ อ่างเก็บน้ำทรายทอง
อบต.เขาพระ วัดเขาทุเรียน
อบต.ศรีจุฬา พุทธสถานจีเต๊กลิ้ม
อบต.ศรีนาวา วัดคีรีวัน
อบต.ศรีนาวา วัดศรีนาวา
อบต.ศรีนาวา วัดสบกเขียว
อบต.หินตั้ง เขื่อนขุนด่านปราการชล
อบต.หินตั้ง สีดารีสอร์ท
อบต.หินตั้ง น้ำตกวังตะไคร้
อบต.หินตั้ง ท่าด่านโฮมสเตย์
อบต.หินตั้ง น้ำตกนางรอง
อบต.ดงละคร เมืองโบราณดงละคร
อบต.ดงละคร สวนผลไม้
อบต.ดงละคร ศาสนสถาน
อบต.ดอนยอ แหล่งรวบรวมวัตถุโบราณ อ.เปล่ง ดีเส็ง
อบต.วังกระโจม ธนาคารปลาตำบลวังกระโจม
อบต.สาริกา พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์
อบต.สาริกา วัดเขานางบวช
อบต.สาริกา น้ำตกสาริกา
อบต.สาริกา น้ำตกลานรัก
อบต.สาริกา น้ำตกวังตะไคร้
อบต.พรหมณี ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
อบต.พรหมณี รร.จปร.
อบต.พรหมณี อ่างเก็บน้ำคลองโบด
อบต.พรหมณี พระพุทธฉาย