องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านนา รอยพระพุทธบาท
อบต.บ้านพริก วัดจุาภรณ์วนาราม
อบต.ป่าขะ -ชุมชนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อบต.ป่าขะ ฝายน้ำล้นวัดหนองเคี่ยม
อบต.ป่าขะ คอกช้างโบราณบ้านท่ามะเฟือง
อบต.ป่าขะ -ศาลเจ้าพ่อปลัดจ่าง
อบต.เขาเพิ่ม พ.ฟาร์ม
อบต.เขาเพิ่ม วัดกะอาง
อบต.เขาเพิ่ม น้ำตกกะอาง
อบต.เขาเพิ่ม DEER FACTORY
อบต.ทองหลาง วัดท่าทราย
อบต.ทองหลาง วัดทองหลาง
อบต.ทองหลาง วัดโบสถ์เจริญธรรม
อบต.ศรีกะอาง วัดกระอาง
อบต.ศรีกะอาง น้ำตกกระอาง
อบต.อาษา ทุ่งบัวแดง บ้านนา
อบต.อาษา หลวงพ่อพุทธปาฏิหาริย์
อบต.อาษา หลวงพ่อเกิด