องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคลองหาด ถ้ำหาดทรายแก้ว
เทศบาลตำบลคลองหาด ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
เทศบาลตำบลคลองหาด ตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน
อบต.คลองไก่เถื่อน ถ้ำน้ำเขาพระศิวะ
อบต.ไทยอุดม ถ้ำซับวิเวก
อบต.ไทยอุดม ถ้ำเขาภูหีบ
อบต.เบญจขร ศูนย์การเรียนรู้กล้วยไม้ ตำบลเบญจขร
อบต.เบญจขร ตำหนักสมเด็จพระนเรศวร