องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ถ้ำเขาฉกรรจ์
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ วัดรัตนคีรี
อบต.เขาสามสิบ แหล่งโบราณคดีบ้านโคกมะกอก
อบต.เขาสามสิบ ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ
อบต.เขาสามสิบ อ่างเก็บน้ำบ้านเขาสามสิบ
อบต.พระเพลิง วัดถ้ำเขาปราสาท
อบต.พระเพลิง ฝายน้ำล้นบ้านซับมูล
อบต.พระเพลิง ถ้ำเขาจันทร์
อบต.พระเพลิง เขื่อนภูเงิน
อบต.เขาฉกรรจ์ ธารน้ำไหลบ้านนา