องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวังทอง ถ้ำทานตะวัน
เทศบาลตำบลวังทอง น้ำตกเขาสิบห้าชิ้น
อบต.วังใหม่ ฝายคลองพระสะทึง
อบต.วังใหม่ ถ้ำเขาพลับพลึงทอง