องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลนครนครราชสีมา ถ้ำหินงอกหินย้อย วัดพายัพ
เทศบาลนครนครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
เทศบาลนครนครราชสีมา อนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เจดีย์ วัดป่าสาละวัน
เทศบาลนครนครราชสีมา พระธาตุวัดศาลาทอง
เทศบาลนครนครราชสีมา ปราสาทหินวันพนมวัน
เทศบาลนครนครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
เทศบาลนครนครราชสีมา วัดหน้าพระธาตุ
เทศบาลนครนครราชสีมา พิพิธภัณฑ์ ไม้กลายเป็นหิน
เทศบาลนครนครราชสีมา อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เทศบาลนครนครราชสีมา อาคารวีรกรรมท้าวสุรนารี
เทศบาลนครนครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
เทศบาลนครนครราชสีมา ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก
เทศบาลนครนครราชสีมา เทวะสถานศาลพระนารายณ์
เทศบาลนครนครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา
เทศบาลนครนครราชสีมา กำแพงเมืองเก่า
เทศบาลนครนครราชสีมา ประตูเมืองนครราชสีมา
เทศบาลนครนครราชสีมา ไทรงาม
เทศบาลนครนครราชสีมา หมู่บ้านด่านเกวียน
เทศบาลนครนครราชสีมา วัดศาลาลอย
เทศบาลนครนครราชสีมา ผ้าไหม อ.ปักธงชัย
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บุ่งตาหลั่วตอนล่าง
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม บุ่งตาหลั่วตอนบน
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สวนเขาดิน
เทศบาลตำบลโคกสูง พิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์บ้านโคกสูง
เทศบาลตำบลโคกสูง อนุเสาวรีย์นางสาวบุญเหลือ
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ สนามกีฬา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เขื่อนโพธิ์เตี้ย
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เขื่อนคนชุม
เทศบาลตำบลไชยมงคล สวนสัตว์นครราชสีมา
เทศบาลตำบลไชยมงคล สวนสัตว์นครราชสีมา
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ปราสาทหินพนมวัน
เทศบาลตำบลสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทศบาลตำบลสุรนารี พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
เทศบาลตำบลสุรนารี สวนภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
อบต.สี่มุม เขื่อนบ้านทุ่ง
อบต.หนองจะบก แอร์เพลน พาร์ค
อบต.หมื่นไวย ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมจีนบ้านประโดก
อบต.หมื่นไวย งานเทศกาลขนมจีนประโดกโคราช
อบต.หมื่นไวย หมู่บ้านนวัตวิถีโพนสูง
อบต.หมื่นไวย โบสถ์๓๐๐ ปี