องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
เทศบาลตำบลเสิงสาง หอศิลป์เสิงสาง
เทศบาลตำบลเสิงสาง วัดหลวงปู่สอน
อบต.เสิงสาง ป่าชุมชนบ้านหนองหลักศิลา
อบต.กุดโบสถ์ วัดกุฎฤษี
อบต.บ้านราษฎร์ หาดชมตะวัน
อบต.บ้านราษฎร์ แก่งหินหรือน้ำตกวังเสถียร
อบต.สระตะเคียน อ่างเก็บน้ำห้วยเตย
อบต.โนนสมบูรณ์ พระพุทธรูปหินแกะสลัก(พระพุทธมุณี)
อบต.โนนสมบูรณ์ น้ำตกสามหนอง
อบต.โนนสมบูรณ์ ต้นตะเคียนยักษ์
อบต.โนนสมบูรณ์ แก่งหินวังเสถียร
อบต.โนนสมบูรณ์ ถ้ำประวัติศาสตร์
อบต.โนนสมบูรณ์ พระพุทธรูปหินแกะสลัก(พระนรเชษฐไตรภพมุณี)