องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลจักราช ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอจักราช
อบต.จักราช อ่างลำฉมวก