องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโชคชัย สวนสาธารณะบึงกระโทก
เทศบาลตำบลโชคชัย วัดนอก
เทศบาลตำบลด่านเกวียน หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
อบต.กระโทก ปรางค์พะโค
อบต.ด่านเกวียน ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา
อบต.ด่านเกวียน สวนมะนาวด่านเกวียน
อบต.ท่าลาดขาว แหล่งท่องเที่ยวบึงพระ
อบต.ท่าอ่าง ฝายน้ำล้นบ้านไร่
อบต.ท่าอ่าง บ้านหนองโสนหินทราย
อบต.ทุ่งอรุณ วัดหนองปรึก
อบต.ทุ่งอรุณ หอศิลป์บ้านโคราชโบราณ ณ วังตะแบก