องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลด่านขุนทด บึงบ้านหาญ
เทศบาลตำบลหนองกราด อนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) เทศบาลตำบลหนองกราด
เทศบาลตำบลหนองกราด บึงหนองใหญ่
อบต.ด่านขุนทด คุณแดงรีสอร์ท
อบต.ด่านขุนทด ยอร์จ รีสอร์ท
อบต.ด่านขุนทด ตรงเป๊ะรีสอร์ท
อบต.ด่านขุนทด แฮปปี้ อินท์ รีสอร์ท
อบต.ด่านขุนทด อรนุช โฮมเสตย์
อบต.ด่านขุนทด อุษา โฮมสเตย์
อบต.ด่านขุนทด ร่มรื่นรีสอร์ท
อบต.ด่านขุนทด นานารีสอร์ท
อบต.ด่านขุนทด เดอะซี๊ด รีสอร์ท
อบต.ด่านขุนทด SC โฮมรีสอร์ท
อบต.ห้วยบง อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่
อบต.กุดพิมาน วัดบ้านไร่
อบต.ตะเคียน 0
อบต.พันชนะ -