องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโนนไทย วัดโนนไทย
เทศบาลตำบลบัลลังก์ พิพิธภัณฑ์ตำบลบัลลังก์
เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
อบต.ด่านจาก ศาลาไม้สักหลวงพ่อนาค
อบต.โนนไทย วัดป่าหลักร้อย
อบต.โนนไทย วัดหลวงพ่อฉัน
อบต.บ้านวัง วัดป่าบุญพาศรัทธาธรรม