องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหินดาด อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด
เทศบาลตำบลหินดาด หลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน (หลวงพ่อศรี)
อบต.เมืองพลับพลา -
อบต.หลุ่งประดู่ อ่างเก็บน้ำลำฉมวก
อบต.หลุ่งประดู่ หมู่บ้านทอผ้าไหมสีธรรมชาติ
เทศบาลตำบลกงรถ ปราสาทกงรถ
อบต.ทับสวาย หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงเกษตร
อบต.ทับสวาย สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านทับสวาย
อบต.ห้วยแคน บึงตะโก
อบต.ห้วยแคน ปราสาทห้วยแคน
อบต.หินดาด ปรางค์บ้านปรางค์