องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสูงเนิน ปราสาทเมืองแขก
เทศบาลตำบลสูงเนิน ธรรมจักรล้ำค่ำ
เทศบาลตำบลสูงเนิน พระพุทธไสยาสน์ศิลา
เทศบาลตำบลสูงเนิน ปราสาทเมืองเก่า
เทศบาลตำบลสูงเนิน ปรางค์กู่ , ปรางค์แขก
อบต.นากลาง โบสถ์สันติ
อบต.โนนค่า วัดป่าโกรกสะเดา
อบต.โนนค่า ไร่อรหันต์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
อบต.บุ่งขี้เหล็ก วัดกุดเวียน
อบต.มะเกลือเก่า เขาสามสิบส่าง
อบต.มะเกลือเก่า วังเณร
อบต.มะเกลือเก่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
อบต.มะเกลือใหม่ น้ำตกวะภูแก้ว
อบต.มะเกลือใหม่ Dragon Coffee ดราก้อนคอฟฟี่
อบต.มะเกลือใหม่ วัดป่าภูผาสูง
อบต.มะเกลือใหม่ วัดวะภูแก้ว
อบต.โคราช ปราสาทเมืองเก่า
อบต.โคราช ปราสาทเมืองแขก
อบต.โคราช ปราสาทโนนกู่
อบต.เสมา โบราณสถานเมืองเสมา
อบต.เสมา วัดธรรมจักรเสมาราม