องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสูงเนิน ปรางค์กู่ , ปรางค์แขก
เทศบาลตำบลสูงเนิน ธรรมจักรล้ำค่ำ
เทศบาลตำบลสูงเนิน ปราสาทเมืองเก่า
เทศบาลตำบลสูงเนิน พระพุทธไสยาสน์ศิลา
เทศบาลตำบลสูงเนิน ปราสาทเมืองแขก
อบต.นากลาง โบสถ์สันติ
อบต.โนนค่า วัดป่าโกรกสะเดา
อบต.โนนค่า ไร่อรหันต์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
อบต.บุ่งขี้เหล็ก วัดกุดเวียน
อบต.มะเกลือเก่า วังเณร
อบต.มะเกลือเก่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
อบต.มะเกลือเก่า เขาสามสิบส่าง
อบต.มะเกลือใหม่ น้ำตกวะภูแก้ว
อบต.มะเกลือใหม่ Dragon Coffee ดราก้อนคอฟฟี่
อบต.มะเกลือใหม่ วัดวะภูแก้ว
อบต.มะเกลือใหม่ วัดป่าภูผาสูง
อบต.โคราช ปราสาทโนนกู่
อบต.โคราช ปราสาทเมืองแขก
อบต.โคราช ปราสาทเมืองเก่า
อบต.เสมา โบราณสถานเมืองเสมา
อบต.เสมา วัดธรรมจักรเสมาราม