องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู
อบต.หนองสรวง 0
อบต.โป่งแดง ตลาดน้ำบ้านน้ำฉ่า