องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต งานเฟื่องฟ้างาม
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต งานเฟื่องฟ้างาม
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต กลุ่มเฟื่องฟ้า,ไม้ดัด
อบต.บ้านใหม่ ปราสาทหินบ้านถนนหัก
อบต.สารภี 0
อบต.หนองตะไก้ อ่างเก็บน้ำบ้านสวรรค์วารี
อบต.หนองตะไก้ วัดสวรรค์วารี