องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ไทยสามัคคี เขาแคบ-ซับเต่า
อบต.ไทยสามัคคี จุดชมวิว เขาสลัดได
อบต.ไทยสามัคคี ผาชมตะวัน
อบต.ไทยสามัคคี ผาเก็บตะวัน
อบต.ไทยสามัคคี น้ำตกห้วยใหญ่
อบต.ไทยสามัคคี มลหลง-มูลสามง่าม
อบต.ระเริง น้ำตกคลองหนึ่ง
อบต.ระเริง น้ำตกคลองกุ่ม
อบต.ระเริง ป่าเขาภูหลวง
อบต.ระเริง น้ำตกคลองดินดำ
อบต.วังหมี สวนมัลเบอร์รี่ แม่หม่อน
อบต.วังหมี คูกระทิงคลองปลากั้ง
อบต.วังหมี น้ำตกบ้านโนนสาวเอ้
อบต.วังหมี อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง
อบต.วังหมี วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
อบต.อุดมทรัพย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัดเขาตะกุดรัง
อบต.อุดมทรัพย์ จุดชมวิวบ้านซับพลู
อบต.อุดมทรัพย์ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
อบต.อุดมทรัพย์ เขื่อนบะอีแตน
อบต.อุดมทรัพย์ เขาอิโลตึง
อบต.อุดมทรัพย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดห้วยพรหม
อบต.อุดมทรัพย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์อุทยานทับลาน
อบต.อุดมทรัพย์ เขื่อนลำเชียงสา