องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ไทยสามัคคี เขาแคบ-ซับเต่า
อบต.ไทยสามัคคี น้ำตกห้วยใหญ่
อบต.ไทยสามัคคี ผาเก็บตะวัน
อบต.ไทยสามัคคี จุดชมวิว เขาสลัดได
อบต.ไทยสามัคคี ผาชมตะวัน
อบต.ไทยสามัคคี มลหลง-มูลสามง่าม
อบต.ระเริง น้ำตกคลองหนึ่ง
อบต.ระเริง น้ำตกคลองกุ่ม
อบต.ระเริง ป่าเขาภูหลวง
อบต.ระเริง น้ำตกวังขอน-คลองดินดำ
อบต.วังหมี อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง
อบต.วังหมี น้ำตกบ้านโนนสาวเอ้
อบต.วังหมี คูกระทิงคลองปลากั้ง
อบต.วังหมี วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
อบต.วังหมี สวนมัลเบอร์รี่ แม่หม่อน
อบต.อุดมทรัพย์ เขาอิโลตึง
อบต.อุดมทรัพย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัดเขาตะกุดรัง
อบต.อุดมทรัพย์ จุดชมวิวบ้านซับพลู
อบต.อุดมทรัพย์ เขื่อนบะอีแตน
อบต.อุดมทรัพย์ เขื่อนลำเชียงสา
อบต.อุดมทรัพย์ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
อบต.อุดมทรัพย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดห้วยพรหม
อบต.อุดมทรัพย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์อุทยานทับลาน