องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าช้าง ซากช้างโบราณ
เทศบาลตำบลท่าช้าง เขือนยาง
เทศบาลตำบลท่าช้าง ล่องแพแม่น้ำมูล
เทศบาลตำบลท่าช้าง ไทรงาม
เทศบาลตำบลท่าช้าง อนุสรณ์สถานข้างสะพานรถไฟ
อบต.ท่าช้าง
อบต.ท่าช้าง ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
อบต.ท่าช้าง หลักศิลาจารึก รัชการที่ 6
อบต.หนองงูเหลือม วัดสมานมิตร