องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหนองกี่ มหกรรมมวยไทย เทศกลกินไก่ ไหว้เจ้าพ่อขุนศรี สืบสานประเพณบุญเดือน 12
เทศบาลตำบลดอนอะราง สวนผักปลอดสารพิษโคกรัก
เทศบาลตำบลดอนอะราง เขื่อนห้วยยาง
อบต.ทุ่งกระเต็น อ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น