องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลประโคนชัย อุทยานน้ำหนองระแซซัน
เทศบาลตำบลโคกม้า นวัตวิถีบ้านตะลุงเก่า
เทศบาลตำบลเขาคอก ปล่องภูเขาไฟ
อบต.ประโคนชัย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บนำสนามบิน
อบต.จรเข้มาก กุฎิฤาษีบ้านโคกเมือง
อบต.จรเข้มาก