องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลประโคนชัย อุทยานน้ำหนองระแซซัน
เทศบาลตำบลโคกม้า นวัตวิถีบ้านตะลุงเก่า
เทศบาลตำบลเขาคอก ปล่องภูเขาไฟ
อบต.ประโคนชัย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บนำสนามบิน
อบต.จรเข้มาก กุฎิฤาษีบ้านโคกเมือง
อบต.จรเข้มาก กุฏิฤาษีบ้านหนองบัวลาย
อบต.จรเข้มาก วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ ข้าวฮางภูเขาไฟ
อบต.จรเข้มาก ปราสาทเมืองต่ำ
อบต.จรเข้มาก โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
อบต.จรเข้มาก ปราสาทบ้านบุ
อบต.จรเข้มาก ธนาคารต้นไม้สาขาปราสาทเมืองต่ำ
อบต.จรเข้มาก ปราสาทเขาไปรบัด
อบต.จรเข้มาก ศูนย์อนุรักษ์ดนตรีไทยครูแจ๊ค
อบต.บ้านไทร สวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล)
อบต.ตะโกตาพิ ทุ่งชมนกกระเรียนพันธ์ไทย
อบต.ตะโกตาพิ วัดประชาสมนึกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์
อบต.ตะโกตาพิ การแสดงพื้นบ้าน(กันตรึม)
อบต.ตะโกตาพิ กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านบาตร หมู่ที่5
อบต.ตะโกตาพิ ค่ายมวยเกียรติ หมู่ 9 ค่ายมวยในเครือศึกเพชรยินดี
อบต.สี่เหลี่ยม บ้านสวนบุรีรัมย์
อบต.สี่เหลี่ยม OTOP นวัตวิถี