องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสตึก วัดประชาบูรณะ
เทศบาลตำบลสตึก เทศบาลตำบลสตึก
เทศบาลตำบลสตึก งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯจังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลตำบลสตึก หมู่บ้านชาวประมง
เทศบาลตำบลสตึก พระพุทธรูปสูงใหญ่
เทศบาลตำบลสตึก