องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสตึก วัดประชาบูรณะ
เทศบาลตำบลสตึก เทศบาลตำบลสตึก
เทศบาลตำบลสตึก งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯจังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลตำบลสตึก หมู่บ้านชาวประมง
เทศบาลตำบลสตึก พระพุทธรูปสูงใหญ่
เทศบาลตำบลสตึก ล่องแพรชมแม่น้ำมูลกินปลามูล
เทศบาลตำบลสตึก เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์
เทศบาลตำบลศรีสตึก สวนเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลศรีสตึก กุดน้ำใส
เทศบาลตำบลสะแก แหล่งดูนก
เทศบาลตำบลสะแก กุดน้ำใส
เทศบาลตำบลสะแก หาดทราย หนองนาแซง
อบต.นิคม จุดชมวิวลำตะโคง
อบต.ชุมแสง 0
อบต.ชุมแสง 0
อบต.ชุมแสง 0
อบต.ชุมแสง 0
อบต.ชุมแสง 0
อบต.ทุ่งวัง หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองเกาะน้อย บุรีรัมย์
อบต.ทุ่งวัง หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี บ้านคุ้มบ้านต่ำ หมู่ 3 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
อบต.ทุ่งวัง หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตาลอง
อบต.ร่อนทอง ห้วยหนองลำตะโคง
อบต.ร่อนทอง วัดป่าภูเขาทอง
อบต.ร่อนทอง อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่
อบต.สนามชัย หนองน้ำชลประทานสนามชัย