องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปะคำ ปราสาทวัดโคกงิ้ว
เทศบาลตำบลปะคำ วัดโพธิ์ย้อย
อบต.โคกมะม่วง อนุสรณ์สถานอีสานใต้
อบต.โคกมะม่วง ถ้ำเป็ดทอง
อบต.หูทำนบ หนองไม้เสียบ
อบต.ไทยเจริญ ปราสาทตาดำ