องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลห้วยหิน สวนไทรงาม
อบต.เมืองฝ้าย ศูนย์พิพิธภัณฑ์โบราณบ้านฝ้าย
อบต.เมืองฝ้าย พระพุทธชินกฤตบุญยฤธร
อบต.เมืองฝ้าย อนุสรณ์สถานพระธาตุหลวงปู่อำนวย (พระครูนิวิฐธรรมมาทร)
อบต.เสาเดียว ศาลเจ้าพ่อไทรงาม