องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโนนดินแดง ปราสาทหนองหงส์
เทศบาลตำบลโนนดินแดง อนุสาวรีย์เราสู้
เทศบาลตำบลโนนดินแดง เขื่อนลำนางรอง
อบต.โนนดินแดง ปราสาทหนองหงส์
อบต.โนนดินแดง อ่างคลองมะนาว
อบต.โนนดินแดง อน