องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้ง
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา ปราสาทหินเขาปรายบัด
อบต.เจริญสุข เขาพระอังคาร
อบต.อีสานเขต ปราสาทหินพนมรุ้ง